Switch to Accessible Site
slogan
Flower
Flower

Niepokoje

Strach i lęk to integralna część życia, a często także oznaki adaptacji do nowej sytuacji. Któż z nas nie uczył się kiedyś do egzaminu podszyty strachem, który sprzyjał skuteczności w przyswajaniu wiedzy? Innym przykładem jest strach podczas przechodzenia ciemną uliczką w niebezpiecznej dzielnicy. Normalny poziom lęku zapewnia odpowiednią uwagę i baczność, dzięki czemu zastanawiamy się, czy ryzyko w danej sytuacji rzeczywiście jest tego warte.

Zwykły strach nie jest obiektem analizy dokonywanej przez specjalistów od zdrowia psychicznego. Bardziej interesuje ich lęk lub strach, który wydaje się być niestosowny, nadmierny, istotnie ograniczający lub blokujący osobistą efektywność, znacząco zmieniający jakość życia, bądź nieuzasadniony w opinii znajomych, rodziny, a czasem samego pacjenta.


W jakim zakresie może pomóc terapia?
Terapia kognitywno-behawioralna zajmuje się negatywnymi schematami i zniekształconą perspektywą na świat i nas samych. Zgodnie z jej nazwą obejmuje dwa istotne obszary:

  • Terapia kognitywna bada, w jaki sposób negatywne myśli przyczyniają się do poczucia lęku.
  • Terapia behawioralna bada, jak zachowujemy się i reagujemy w sytuacjach budzących lęk.

U podstaw terapii kognitywno-behawioralnej leży założenie, że nasze myśli (a nie zewnętrzne zdarzenia) wpływają na to, jak się czujemy. Innymi słowy, nie sama sytuacja rozstrzyga o tym, jak się czujemy, lecz nasza własna percepcja takiej sytuacji.


Zasoby wiedzy na temat lęku
Magazyn Psychology Today
Amerykański Instytut Zdrowia Psychicznego (NIMH)
Serwis Harvard Health

Helpful Forms

Click here to view and print forms for your appointment.

CLICK HERE